Statut literární Ceny Bohumila Polana

 

 

I.

Literární Cenu Bohumila Polana (dále jen „cenu“) vyhlašuje Středisko západočeských spisovatelů, z.s., se sídlem Plzeň, Americká 29, IČ 45331839 (dále jen „vyhlašovatel“).

 

II.

Cena se uděluje jednou ročně za významná díla v oblasti poezie a prózy vydaná v předchozím kalendářním roce. Nevztahuje se na literaturu faktu či literaturu vědeckou.

 

III.

Díla musejí být spjatá se západočeským regionem, a to tematicky, nebo osobou autora.

 

IV.

Přihlášky do soutěže mohou podávat autoři, autorská sdružení, nakladatelé i kulturní instituce. Přihlásit knihy je možné pouze na předepsaném formuláři, který vyhlašovatel v okamžiku vyhlášení zveřejní.

 

V.

            V okamžiku vyhlášení stanoví vyhlašovatel způsob dodání a počet požadovaných soutěžních výtisků. Soutěžní výtisky se nevracejí.

 

VI.

O udělení cen rozhoduje odborná porota sestavená ze zástupců vyhlašovatele, renomovaných literátů a literárních kritiků.

 

VII.

Cena je dotována finanční prémií v celkové výši 30 000 Kč, slovy třicet tisíc korun. Porota může rozhodnout o ocenění jediného autora, nebo dvou autorů, za kategorii poezie a próza zvlášť. Jestliže nebudou k dispozici díla odpovídající kvality, může porota doporučit cenu neudělit.

 

VIII.

Cena se uděluje výhradně autorovi žijícímu.

 

 

 

 

Statut schválila členská schůze 10. září 2015