Růžička David

 

 

DATUM nebo ROK A MÍSTO NAROZENÍ: 22. 05. 1969 v Plzni

KDE ŽIJE: V Plzni

CIVILNÍ POVOLÁNÍ:  publicista

CHARAKTERISTIKA TVORBY: publicistika, poezie, próza,

 

BIBLIOGRAFIE:

2017    Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady - Nejkrásnější pověsti

2016    S kytarou na zádech (David Růžička, kapitola o historii plzeňských míst a budov spjatých s fenoménem festivalu plzeňské Porty)

2014     Texty k reprezentativní obrazové publikaci fotografa Libora Sváčka Plzeň

2012     Historie turistiky v Plzeňském kraji (Luděk Krčmář, David Růžička, Hana Voděrová)

2010     Francouzské doteky v Plzni a Plzeňském kraji

2010     Jeden jazyk naše heslo buď

2009     Strašidla, přízraky a skřítci našich hradů a zámků

2009    100 zajímavostí ze staré Plzně III. (Petr Mazný, Vladislav Krátký, David Růžička)

2009     Plzeňská tajemství

2008     Plzeň včera a dnes (Leška Vlastimil, David Růžička)

2001     Sen o krásné Kláře

1997     Malý rodinný inspirativní průvodce po pověstech Klatovska        

1986     Máš křídla, leť (sborník laureátů soutěže Strážnice M. Kudeříkové)

1982     první báseň otištěná v literární příloze reg. novin Pravda

 

 

Publikační činnost v médiích:

 

Plzeňský deník, Mladá fronta Dnes, Univerzitní noviny, Vítaný host, Živá historie a celá řada časopisů i periodik a médií včetně rozhlasu a televize.

V Plzeňském deníku publikoval řadu let vlastní seriál zaměřený na dějiny Plzně pod názvem Plzeňská tajemství (výbor vyšel knižně v roce 2009), Hlavu vzhůru. V Domažlickém a Tachovském deníku publikoval seriály o regionálních památkách. Od roku 2015 mu vychází v Plzeňském deníku úspěšný seriál Tajemství plzeňských jmen.
 

 

Jiné:                                                                                                                                        

 

2002  Text a scénář dokumentárního filmu o klášteře v Chotěšově. Film byl realizován a v současné době je prodáván obecním úřadem v Chotěšově jako propagační materiál

2007 - 2008   Práce na dokumentárním filmu o unikátním transferu památkově chráněného špýcharu přenášeného vcelku do skanzenu ve Velharticích (předhradí)  

2008 - 2012  Navzdory času - realizace výstav o obnovených památkách v Plzeňském kraji

2016 - 2017  Ve službách krále: Doba Lucemburků na Velharticích (Panely o stavebnictví, tesařství, apod. ve spolupráci s Lenkou Růžičkovou)

2017  Klára Becková - Loosová, svědkyně jedné epochy. Česko - anglická výstava o plzeňské fotografce a spisovatelce, manželce zakladatele moderní architektury Adolfa Loose. Mezinárodní reprízy výstavy: 2018 Riga-Lotyšsko, Brusel-Belgie

    

 

OCENĚNÍ ZA LITERATURU:  

 

2012    Prix non pereant (Média na pomoc památkám), 1. Místo za publicistiku   

2008 - 2009  Prix non pereant (Média na pomoc památkám), druhá místa za tisk a publicistiku

1988    1. místo v kategorii poezie na Literárních Františkových Lázních

1987    2. místo za povídku v literární soutěži se tematikou sci-fi Šumperský létající talíř

1987    čestné uznání nejmladšímu autorovi v soutěži Literární Františkovy Lázně

1987    cena za poezii v soutěži Strážnice M. Kudeříkové

1986   1. místo v celostátní literární soutěži Strážnice M. Kudeříkové v oboru  poezie

 

 

OBLÍBENÍ AUTOŘI A KNIHY:

 

Franz Werfel: Píseň o Bernadettě,
Franz Kafka: Celá tvorba, C. S. Lewis: Celá tvorba, Ota Pavel, James Joyce: Odysseus, Dubliňané, Portrét umělce v jinošských letech; Robert Musil: Muž bez vlastností; Mabinogi, Rimbaud, Baudelaire; no, a bezpočet dalších básníků a spisovatelů...
Zvláštní kapitolou je zájem o sci-fi, zejména se mi líbí tzv. cyberpunková literatura: Neal Stephenson, Bruce Sterling, William Gibson, ale třeba i náš Egon Bondy: Cyberpunkový román

 

DALŠÍ ZÁLIBY, ZÁJMY A KONÍČKY:   

 

Historie, navštěvování památek,
provázení na historických a kulturních památkách (Hrad Velhartice, zámky
Nebílovy, Kozel či Sychrov, Loosovy interiéry v Plzni), výtvarné umění, menšinové
filmy, četba, letectví, plastikové modelářství.

 

 

OSOBNÍ WEB:  

https://davidruzicka.webgarden.cz/