2014 - Cena Bohumila Polana

Cenu Bohumila Polana získal VHRSTI za komiks Nejdůležitější věc na světě. Porota se zároveň rozhodla udělit tři čestná uznání: Markétě Čekanové a Zdeňku Zajíčkovi za DVA TUCTY plzeňských pohádek a pověstí, Jakubu Fišerovi za Obžalobu lůzokracie a Petru Šváchovi za Vrásky.

Noblesní atmosféru 15. ročníku Ceny Bohumila Polana daly hudební vstupy Jiřího Bílého a Michala Röhricha, kteří zhudebnili básně Antonína Sovy.

(Foto Miroslav Chaloupka)