Cena Bohumila Polana 2018

29.03.2018 14:36

Vyhlášení osmnáctého ročníku soutěže o Cenu Bohumila Polana

 

Středisko západočeských spisovatelů pod záštitou primátora města Plzně vyhlašuje osmnáctý ročník literární soutěže o Cenu Bohumila Polana.

Literární Cena Bohumila Polana se uděluje jednou ročně za významná díla v oblasti poezie a prózy (netýká se literatury faktu či literatury vědecké) spjatá se západočeským regionem tematicky nebo osobou autora. Cena je předávána každoročně vždy za knihu vydanou v řádném nakladatelství v předchozím roce, tedy v roce 2017. Přihlášky do soutěže mohou podávat autoři, autorská sdružení, nakladatelé i kulturní instituce. Knihy musí být zaslány do 30. 6. 2018 na adresu Střediska západočeských spisovatelů (SZS) Americká 29, 301 00 Plzeň, minimálně ve třech exemplářích (zaslané výtisky se nevracejí) a jednou v elektronické podobě na e-mail: zaspis@seznam.cz. Knihy je možné přihlásit do soutěže pouze na formuláři, který je ke stažení na internetových stránkách SZS www.zaspis.webnode.cz.

O udělení cen bude rozhodovat porota složená ze zástupců SZS, Obce spisovatelů a literárních kritiků. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v listopadu 2018. Cena bude dotována finanční prémií. V případě, že v regionu vznikne několik děl, která si zaslouží ocenění, je možno tuto cenu rozdělit více autorům. Jestliže naopak nebudou k dispozici díla odpovídající kvality, může porota doporučit cenu neudělit.