Dramaturgický plán SZS, březen-prosinec 2013

19.02.2013 13:11

Březen: vyhlášení třetího ročníku literární soutěže v Plzeňském deníku "Dopiš povídku" tentokrát autora Milana Čechury

                pořad k životnímu jubileu Karly Erbové v Galerii 13

                schůzka s východobavorskými spisovateli v Schönsee

Duben: třetí ročník pořadu Ženský hlas v Galerii Masné krámy

               křty nových knih, autorská čtení

               pořad "Výročníci"- připomenutí významných jubileí členů SZS

               poetické zastavení v kostelíku ve Chválenicích

Květen: vyhlášení 13. ročníku literární soutěže o Cenu Bohumila Polana

                pořad Letnice - západočeští umělci v katedrále svatého Bartoloměje

Červen: příprava společné knihy autorů SZS na téma psí příběhy

               Letní zastavení - čtení poezie a prózy v některém z plzeňských kostelů  

Červenec: setkání s východobavorskými spisovateli - výměna zkušeností

Září: literární toulky Šumavou v próze a poezii autorů SZS

          výběr nových rukopisů pro vydání v roce 2014

Říjen: rozhodování poroty o laureátech Ceny Bohumila Polana

            vzpomínka na zemřelé členy střediska

            druhý ročník pořadu "Mužský hlas"  v Galerii Masné krámy

Listopad:podzimní slovobraní - komponovaný pořad slova a hudby

                   slavnostní předání cen laureátům soutěže o Cenu Bohumila Polana pod záštitou primátora města Plzně

Prosinec: předvánoční rozjímání v kostelíku Všech svatých na Roudné

                  předvánoční posezení autorů SZS v některé z plzeňských hospůdek