Klára Becková - Loosová, svědkyně jedné epochy

05.06.2017 16:27

Výstava věnovaná poslední manželce Adolfa Loose, její literární činnosti a světu, který ji obklopoval. Stará synagoga Plzeň, 5. června - 31. srpna 2017.