Poezie zvítězila na celé čáře

27.11.2010 07:54

26. listopadu byla v obřadní síni plzeňské radnice předána Cena Bohumila Polana Tomáši T. Kůsovi za básnickou sbírku Spižírna. Čestná uznání byla předána Janu Sojkovi za sbírku Oči Krále Havrana a Karlu Trinkewitzovi za sbírku Tristium Rabí. Za nepřítomného Karla Trinkewitze převzal čestné uznání Václav Malina, ředitel galerie. Ceny předával nově zvolený primátor města Plzně Martin Baxa spolu s předsedkyní našeho střediska Jaroslavou Málkovou.

Jak vyplývá z těchto řádek, básníci byli tento rok prostě skvělí. A to bude snad impulsem pro prozaiky, aby vytvořili taková díla, která by mohla důstojně konkurovat  dílům jejich básnických soupeřů, ale zároveň i přátel. A na to se můžete těšit při příštím, už jedenáctém ročníku Ceny Bohumila Polana.

A pár záběrů z toho letošního, jubilejního, si můžete prohlédnout v oddíle Fotogalerie.