Stanovisko Jakuba Fišera k nezákonnému použití jeho textů

10.09.2015 22:43

Vážení přátelé, 
v několika posledních dnech jsem se dozvěděl o tom, že jakási Jana Procházková, kterou jsem nikdy v životě neviděl, použila dvě z mých básní v knize Obžaloba lůzokracie na propagaci myšlenek pravicových extrémistů, xenofobů a rasistů, když tyto dvě básně uveřejnila jako pozvánku na demonstraci Národních socialistů a DSSS či jako adoraci této akce, aniž se obtěžovala mi to dopředu oznámit.
 
Jsem postupem tohoto člověka znepokojen a drzostí takového činu zhnusen. Chtěl bych Vás informovat o tom, že naprosto nemám nic společného s fašisty, nacionalisty či jinými idioty, kteří v dnešní nelehké době víří naprosto zbytečné vášně a volají po násilí na ubohých lidech, kterým naše západní politka sebrala střechu nad hlavou. Moje kniha Obžaloba lůzokracie je, stejně jako celá moje umělecká tvorba, naprostým opakem těchto zrůdných ideologií, které se lidstvu již tolikrát vymkly z rukou, neboť cílí na nejnižší lidské pudy, zkrátka na to, před čím ve svém díle varuji.
 
Buďte tak laskavy, a pokud jste dostaly tu naprostou pitominu té nešťastné ženy, které je mi osobně líto, neboť pravděpodobně ani neví, čeho se pořádně dopustila, vymažte ji z paměti své i svého počítače. Pokud je to možné, šiřte tento nevyžádaný email, kde se dá, neboť oprsklost těchto lidí je nebetyčná. Děkuji Vám. 
 
S paní Procházkovou se vypořádám přesně dle svého osobního přesvědčení, víry v dobro každého člověka, které je nezničitelné a práva každého na omyl, způsobený zřejmě hektičností této doby a drtivé mediální masáže proti takzvaným uprchlíkům.
 
Přeji Vám krásné babí léto, odvahu a smíření, které v sobě i já budu hledat,
 
JUDr. Jakub Fišer
básník