Středisko se představilo v Rokycanech

11.10.2011 08:21

A to ústy svých tří vyslanců, Josefa Hrubého, Jana Sojky a Milana Čechury. Obšírnou zprávu napsal organizátor této akce pan Hlávka na https://www.rlisty.eu/view.php?cisloclanku=2011092601