Večer i s Markétou Čekanovou

06.12.2010 19:30

V divadélku Jonáš v Měšťanské besedě bude Markéta Čekanová hostem pořadu Martiny Samkové a Jiřího Untermüllera a přítomna bude i její nová knížka pohádek.