Vyhlášení 15. ročníku Ceny Bohumila Polana

11.06.2015 13:46

Středisko západočeských spisovatelů pod záštitou primátora města Plzně vyhlašuje jubilejní patnáctý ročník literární soutěže o Cenu Bohumila Polana.

Literární Cena Bohumila Polana se uděluje jednou ročně za významná díla v oblasti poezie a prózy (netýká se literatury faktu či literatury vědecké) spjatá se západočeským regionem tematicky nebo osobou autora. Cena je předávána každoročně vždy za knihu vydanou v řádném nakladatelství v předchozím roce, tedy v roce 2014. Přihlášky do soutěže mohou podávat autoři, autorská sdružení, nakladatelé i kulturní instituce. Knihy musí být zaslány do 30. dubna 2015 na adresu Střediska západočeských spisovatelů, Americká 29, 301 00 Plzeň, minimálně ve třech exemplářích (zaslané výtisky se nevracejí). Knihy je možné do soutěže přihlásit pouze na formuláři, který je ke stažení zde: https://zaspis.webnode.cz/cena-bohumila-polana/prihlaska-do-souteze-o-cenu-bohumila-polana/. 

O udělení cen bude rozhodovat porota sestavená ze zástupců SZS, Obce spisovatelů a literárních kritiků. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne 13. listopadu 2015 v rámci Plzeňského literárního festivalu. Cena bude dotována finanční prémií. V případě, že v regionu vznikne několik děl, která si zaslouží ocenění, je možno tuto cenu rozdělit více autorům. Naopak, jestliže nebudou k dispozici díla odpovídající kvality, může porota doporučit cenu neudělit. Cena se uděluje pouze autorovi žijícímu a nelze ji udělit tomu, kdo ji již získal v některém z předchozích ročníků.