Výsledky Ceny Bohumila Polana 2018

17.11.2018 19:23

Osmnáctý ročník Ceny Bohumila Polana zná svého laureáta. Ocenění získal Jan Jelínek za básnickou sbírku Vivisekce. Odborná porota ve složení Ivo Harák, Martin Šíp, Jan Sojka a Helena Šlesingerová, která vybírala z šesti básnických sbírek a sedmi prozaických knih, dále rozhodla o udělení čestného uznání, a to Karolině Tetzeli za prózu Evangelium podle Mesiáše duchaplnosti (obě díla vydalo sdružení Pro libris).

Slavnostní předání se uskutečnilo na Den poezie - 16. listopadu, v obřadní síni plzeňské radnice.

Naše středisko oceněným srdečně blahopřeje.