Středisko západočeských spisovatelů a Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.,

ve spolupráci s EUROPE DIRECT Plzeň, Českým rozhlasem Plzeň
a BLACK&WAIT media art agency

pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda

vyhlašují 2. ročník dvoukolové literárně-akční soutěže

 

O ZLATÉHO OPPERA

pro žáky/studenty základních a středních škol Plzeňského kraje  ve věku 13 – 16 let

 

Najděte ve svém okolí zajímavého člověka a udělejte s ním rozhovor! S kým? S babičkou o 20. století, s prodavačkou v hypermarketu o její práci, se sousedem o jeho koníčcích, se známým, který byl jako voják na zahraničních misích, s paní, která se stará o hroby cizích lidí….zkrátka s kýmkoli, kdo se vám zdá zajímavý.

Rozsah: 1 800 – 3 600 znaků včetně mezer

Náležitosti: titulek, ev. podtitulek, perex s informacemi o zpovídané osobnosti, jméno autora; dále kontakt na autora, na zákonného zástupce a na školu

Soutěžní práce se přijímají do 20. října 2017 na e-mailu zaspis@seznam.cz,
do předmětu napište O zlatého Oppera

Autoři 6 nejlepších prací postoupí do akčního finále, 
které se uskuteční 25. listopadu v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích.

Co můžete vyhrát? Čtečku, knížky, publikování vašeho rozhovoru, exkurzi do Českého rozhlasu Plzeň
a další zajímavé ceny.

 

POROTA

Markéta Čekanová, předsedkyně Střediska západočeských spisovatelů
Vladimír Vokál, moderátor iDNES TV a Rádia Impuls
Stanislav Jurík, moderátor Českého rozhlasu Plzeň
Taťána Krchovová, moderátorka TV ZAK
Monika Bechná, odborná pracovnice Muzea jižního Plzeňska v Blovicích

Kdo byl Adolf Opper de Blowitz (1825-1903)

24.08.2015 17:14

 

Jmenoval se Jindřich Opper a pocházel z Blovic. Je zvláštní, že o tomto barvitém muži, považovaném v cizině za vůbec největšího novináře 19. století, se v Česku skoro neví.

 

 

    Henri de Blowitz se narodil v prosinci 1825 v Blovicích na jižním Plzeňsku. Většinu života prožil ve Francii, kde se stal dopisovatelem londýnských The Times. Proslul interviewy s významnými evropskými státníky, jako byl říšský kancléř Otto von Bismarck, španělský král Alfons XII., osmanský sultán Abdulhamid II., papež Lev XIII. a další. Za nejzdařilejší novinářský výkon Oppra de Blowitz se uznává odhalení intrik Německa proti Francii v roce 1875 a doslovné zveřejnění berlínské smlouvy z roku 1878 ještě téhož dne, kdy byla podepsána. Byl největší reportérskou hvězdou své doby, nejvlivnějším novinářem světa. Dokonce německý železný kancléř Bismarck mu vysekl hlubokou poklonu, když napůl v žertu na jedné konferenci, kde seděli nejmocnější muži planety, odhrnul ubrus a se slovy „musím se podívat, jestli tady není de Blowitz“ nakoukl pod jednací stůl. Díky němu se od těch dob médiím přezdívá sedmá velmoc. Opper de Blowitz zemřel v Paříži 18. ledna 1903.

            Opper žil a pracoval v době, kdy neexistovaly počítače, mobily ani diktafony. Získané informace si zapisoval jen do své paměti a leckdy je získával vpravdě kuriózními způsoby. Například z konference v Berlíně v roce 1878 mu vynášel informace chudý pikolík, s nímž si Opper v šatně hotelové restaurace měnil cylindr, v němž byly schované zprávy, které pikolík za celý den v místě jednání vyslechl. Svůj úspěch Opper korunoval získáním a otištěním závěrečné smlouvy dřív, než byla podepsaná. Konference končila v sobotu a on získal text bez preambule, která ještě nebyla hotová, v pátek. Pak bylo nutné odtelegrafovat text do redakce. A taky vyřadit konkurenci. Veřejně se zeptal Bismarcka, jestli by mohl smlouvu dostat s předstihem. „Nein,“ řekl mu kancléř. Tím si de Blowitz zajistil, aby ji nedostali ani němečtí novináři: Bismarck ji teď už nemohl dát nikomu, protože by vypadal trapně. Ovšem ani odtelegrafovat dlouhý text do Londýna nebylo snadné. Z pošty to udělat nemohl, poštmistr by ho byl udal. Tak namluvil jednomu vysokému činiteli z belgického ministerstva zahraničí,  že v redakci Timesů zvažují otevření postu stálého zpravodaje v Bruselu. Ale je třeba vyzkoušet, jak funguje telegrafní spojení do Londýna. A tak by pan diplomat mohl být tak laskav a napsal mu tady na místě na kus papíru příkaz pro bruselského poštmistra, aby vyhověl ctihodným pánům z Timesů, kteří někdy v příštích dnech budou testovat linku a odtelegrafují jakýsi dlouhý text. Potěšený Belgičan rád vyhověl. Teď už de Blowitz potřeboval jen onu preambuli. To udělal tak, že přesvědčil jednoho francouzského diplomata, aby mu ji přečetl, on si nebude nic poznamenávat. Jenže diplomat netušil, že de Blowitz měl fenomenální paměť. A když se rozloučili, slovo od slova si potom zapsal.

Potom zašil text smlouvy svému asistentovi do podšívky kabátu a odjeli. Po cestě se asistent oddělil, přesedl na vlak do Bruselu, tam překvapenému poštmistrovi ukázal dopis od belgického diplomata a nechal odtelegrafovat „zkušební“ text.

Podobných kousků měl Blowitz na svém novinářském kontě mnohem víc. A i díky nim se stal novinářskou hvězdou, která převedla žurnalistiku do podoby akční disciplíny prakticky dnešních obrysů.

 

Pravidla a vyhlášení soutěže

15.06.2017 13:10

Vyhlášení literární části soutěže: září 2017

Uzávěrka literárních prací: 20. října 2017

Vyhlášení postupujících finalistů: 13. listopadu 2017

Finále: 25. listopadu 2017, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

Cena pro vítěze: 

čtečka e-knih, exkurze do Českého rozhlasu Plzeň + účast v živém rozhlasovém vysílání, knihy a další věcné ceny

Ceny pro ostatní finalisty:

exkurze do Českého rozhlasu Plzeň + účast v živém rozhlasovém vysílání, knihy a další věcné ceny

 

Pravidla:

1)      Soutěž O zlatého Oppera je dvoukolová a odkazuje k osobnosti světově významného novináře Henriho Oppera de Blowitz.

2)      Zúčastnit se jí mohou žáci/studenti základních a středních škol v Plzeňském kraji, kteří v době konání soutěže, tedy od 1.9.2017 do 25.11.2017, již oslavili 13. narozeniny a zároveň ještě nedovršili 16 let. Dále jen soutěžící.

3)      V prvním kole je úkolem soutěžících napsat interview se zajímavým člověkem z jejich okolí dle jejich vlastního výběru. Nikoli se slavnou celebritou, ale s tzv. obyčejným člověkem. (Např. s vlastní babičkou o 20. století, se sousedem, který procestoval hodně zemí, s důchodcem, který sám od sebe vysazuje po okolí květiny atd.)

4)      Napsané interview musí mít rozsah 2000 – 4000 znaků a musí být opatřeno standardními náležitostmi novinového rozhovoru: titulkem, ev. podtitulkem, perexem s úvodními informacemi o zpovídané osobnosti a jménem autora. Mimo to je třeba uvést kontakt na autora, kontakt na zákonného zástupce a školu.

5)       Soutěžní práce se přijímají do 20. října 2017 na e-mailu zaspis@seznam.cz, v předmětu musí být uvedeno O zlatého Oppera.

6)      Soutěžní práce následně vyhodnotí odborná porota složená z novinářů a organizátorů soutěže.

7)      Autoři šesti nejlepších prací postupují do finále, které se uskuteční v sobotu 25. listopadu v Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích. Sem se finalisté dostaví v doprovodu svých zákonných zástupců. Bude-li soutěžícího doprovázet jiná dospělá osoba, než je zákonný zástupce, musí mít s sebou zákonným zástupcem podepsanou plnou moc.

8)      Akční finále bude probíhat v prostorách Muzea jižního Plzeňska od 10 do 13 hodin. Přesná pravidla a pokyny budou soutěžícím sděleny přímo na místě. Spolupráce se zákonnými zástupci nebude možná. Od 13 do 15 h bude probíhat práce poroty. Soutěžící budou mít pauzu na oběd a další program. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v 15 hodin v kapli muzea.

9)      Soutěžící, kteří skončí na prvních třech místech, obdrží ceny od partnerů soutěže. Všichni finalisté se následně zúčastní exkurze do Českého rozhlasu Plzeň. Na výhru není právní nárok.

10)  Interview všech šesti semifinalistů následně zveřejní regionální Deník, a to buď ve své tištěné, nebo internetové podobě. Na webu je bude rovněž publikovat Muzeum jižního Plzeňska a Středisko západočeských spisovatelů.

11)  Zasláním prací udělují soutěžící vyhlašovatelům právo k jejich užití všemi způsoby.

12)  Ze soutěže budou vyřazeny práce nesplňující zadání nebo práce s vulgárním či urážlivým obsahem. Stejně tak bude ze soutěže vyřazen finalista, který poruší pravidla akčního finále.