Pro členy

Členské příspěvky pro rok 2015
Členské příspěvky pro rok 2015 mohou členové hradit v hotovosti v kterékoliv pobočce České spořitelny složením přímo na účet, na poště nebo bezhotovostním převodem na účet č. 722258329/0800.  Jako variabilní symbol použijte rodné číslo a do zprávy pro příjemce uveďte své příjmení a rok, za který členské příspěvky platíte. Výše členských příspěvků činí 300 pro pracující a 200 Kč pro ostatní.
Dlužné příspěvky je možno zaplatit najednou.