Vyhlášení Ceny Miloslava Švandrlíka

 

 

 

Obec spisovatelů a Rada městské části Praha 11 vyhlašují další ročník Ceny Miloslava Švandrlíka pro nejlepší humoristickou knihu českého autora v uplynulém kalendářním
roce 2015.

 

Návrhy na udělení Ceny Miloslava Švandrlíka lze posílat do 29. února 2016.

 

 

Pravidla:

 

1)      cena se udílí za nejlepší humoristickou knihu českého autora vydanou v roce 2015, podle vročení v tiráži,

2)      cenu obdrží autor knihy,

3)      návrhy na udělení Ceny mohou podávat občané a subjekty v ČR s krátkým zdůvodněním nominace do konce února 2016 na adresu Obec spisovatelů, Železná 18, Praha 1, PSČ 110 00 nebo na Úřad městské části Praha 11, odbor kultury a školství, Ocelíkova 672/1, Praha 4, PSČ 149 41, spolu s výtiskem navrhované publikace, který zůstane v majetku organizátora,

4)      o udělení Ceny rozhoduje pětičlenná porota složená ze dvou zástupců MČ Praha 11, ze dvou zástupců Obce spisovatelů a jednoho nezávislého odborníka. Porota může k posuzování děl přizvat i další odborníky z oblasti literatury s hlasem poradním,

5)      cena je spojena s finančním, případně i věcným darem a diplomem, porota může navrhnout udělení čestného uznání i dalším autorům,

6)      cenu uděluje představitel Obce spisovatelů a představitel MČ Praha 11, předpokládá se její předání v průběhu června 2016.