Informace o nás

Středisko západočeských spisovatelů vzniklo jako občanské sdružení 7.2.1990 za přítomnosti třiceti západočeských spisovatelů. Na tomto shromáždění byly schváleny stanovy.

Od svého počátku si středisko vytklo jasný cíl. Pořádat nejrůznější literární akce, při kterých by se spisovatelé setkávali s veřejností a mohli jí tímto způsobem literaturu přibližovat. 

Stanovy střediska

 
Středisko západočeských spisovatelů sděluje, že shromažďuje osobní údaje svých členů (jméno, příjmení, datum narození, doručovací adresu, telefon a e-mail, případně fotografie pro uveřejnění na webu) a dále tytéž údaje o autorech a jejich knihách přihlášených do literárních soutěží, které vyhlašuje. Kontaktní osobou pro veškerou komunikaci ohledně ochrany osobních údajů a příslušných žádostí je předsedkyně střediska.

Fakturační údaje

Středisko západočeských spisovatelů, z. s.

Americká 29

301 00  Plzeň

IČ 45331839

číslo účtu 722258329/0800